Visualització de contingut web

2. Comunicació de projectes o activitats culturals, científiques, o esportives no professionals, que tinguen per se interés social, desenvolupats per determinades entitats beneficiàries del mecenatge en la Comunitat Valenciana