Visualització de contingut web

CONSELL ASSESSOR DEL MECENATGE

És l'òrgan assessor de la Generalitat en matèria de mecenatge i està compost per personal tècnic de la Generalitat, membres del Consell Valencià de Cultura, representants de les universitats valencianes, dels centres i instituts d'investigació, de les institucions museístiques, dels centres superiors d'ensenyaments artístics i de les federacions i les associacions esportives de la Comunitat Valenciana així com especialistes de reconegut prestigi en l'àmbit de la cultura, la ciència i l'esport no professional.