Documentació

Obtenció de la Declaració d’Interés Social per a projectes o activitats culturals, científiques, o esportives no professionals, desenvolupats per persones o entitats beneficiàries del mecenatge en la Comunitat Valenciana

Obtenció de la Declaració d'Interés Social per a projectes o activitats culturals, científiques, o esportives no professionals, desenvolupats per persones o entitats beneficiàries del mecenatge en la Comunitat Valenciana

Comunicació de projectes o activitats culturals, científiques, o esportives no professionals, que tinguen per se interés social, desenvolupats per determinades entitats beneficiàries del mecenatge en la Comunitat Valenciana

Comunicació de projectes o activitats culturals, científiques, o esportives no professionals, que tinguen per se interés social, desenvolupats per determinades entitats beneficiàries del mecenatge en la Comunitat Valenciana