Visualització de contingut web

PREGUNTES I RESPOSTES FREQÜENTS SOBRE LA LLEI 20/2018, DE 25 DE JULIOL, DE LA GENERALITAT, DEL MECENATGE CULTURAL, CIENTÍFIC I ESPORTIU NO PROFESSIONAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Quins criteris es tindran en compte pel Consell Assesor del Mecenatge per a valorar si els projectes o activitats culturals, científiques o esportives no professionals poden ser considerats d'interés social?

La Llei 20/2018, de 25 de juliol, de la Generalitat, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional en la Comunitat Valenciana, estableix en el seu article 12 que: correspon al Consell Assessor del Mecenatge, una vegada comprovat que la persona beneficiària compleix les obligacions formals establertes en aquesta llei, efectuar la proposta de declaració d'interés social i valorar els criteris següents:

 • Impacte i repercussió social del projecte o de l'activitat a desenvolupar.
 • Incidència en el foment de l'activitat cultural i artística, científica i esportiva no professional en el territori de la Comunitat Valenciana.
 • Incidència en la promoció exterior de la cultura, la ciència o l'esport no professional en la Comunitat Valenciana.
 • Contribució a la formació cultural, científica i esportiva no professional
 • Caràcter innovador del projecte
 • Valor i interés en el foment de la participació ciutadana i en la creació de públics, amb especial atenció a les tecnologies de la informació i el coneixement
 • La relació entre el pressupost del projecte o activitat i l'impacte generat d'acord amb els criteris anteriors
 • Contribució a la memòria democràtica, al foment, al desenvolupament, a la conservació i a la rehabilitació i a la difusió del patrimoni artístic, cultural i històric, científic i esportiu no professional de la Comunitat Valenciana
 • Amb especial menció a les dones vinculades a la cultura, la ciència o l'esport no professional, com també a l'impacte de gènere, foment de la igualtat en la societat i contribució a la lluita contra els estereotips de gènere
 • Contribució a la posada en valor i difusió dels béns declarats com a patrimoni de la humanitat per la UNESCO
 • Contribució a la millora de l'accessibilitat i sostenibilitat del patrimoni cultural valencià
 • Impuls a la promoció i ús de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana
 • Projectes innovadors amb noves tecnologies aplicades a la millora de la conservació del patrimoni cultural valencià
 • Incidència en el desenvolupament tecnològic i en I+D+I
 • Impuls dels projectes de les petites i mitjanes empreses culturals
 • Projectes avalats pel sector públic instrumental de la Generalitat
 • Activitats culturals a través d'entitats privades que permeten unir esforços econòmics i desenvolupar projectes culturals des d'aquestes entitats