Visualització de contingut web

Què vol dir que un projecte té interés social?

La Llei 20/2018 estableix que el projectes o les activitats hauran d'obtindre la declaració d'interés social per a poder optar a ser finançats pels mecenes.

Visualització de contingut web

Com obtindre la declaració d’interés social?

Cal presentar una sol·licitud a una de les dues convocatòries anuals.

El Consell Assessor del Mecenatge, d'acord amb els criteris establits en la llei, avaluarà el projecte i elevarà la seua proposta, que serà en tot cas motivada, a la direcció general competent en matèria de cultura, que emetrà una resolució de conformitat amb la proposta esmentada.

L'Oficina del Mecenatge serà l'encarregada de donar difusió als projectes que hagen obtingut la Declaració d'interés social.

Visualització de contingut web

Quins projectes es consideren d’interés social sense necessitat d’obtindre la declaració d’interés social?

Els que estiguen promoguts per:
  • La Generalitat, els seus organismes públics i el seu sector públic instrumental.
  • Les entitats locals de la CV, els seus organismes públics, les fundacions i els consorcis que en depenguen.
  • Les universitats públiques de la CV, les seues fundacions i els col·legis majors adscrits a aquestes.
  • Els instituts i els centres d'investigació públics de la CV o que hi tinguen seu.