Projectes i activitats culturals d'interés social

« Ves enrere

Ajuntament d'Alpuente: Intervenció d'urgència a la torre 12 i als llenços adjacents de la muralla d'Alpuente

Ajuntament d'Alpuente: Intervenció d'urgència a la torre 12 i als llenços adjacents de la muralla d'Alpuente

Denominació o nom i cognoms de l’entitat o persona sol·licitant:

Ajuntament d'Alpuente

Denominació del projecte o activitat:

Intervenció d'urgència a la torre 12 i als llenços adjacents de la muralla d'Alpuente

Descripció del projecte o activitat:

La torre 12 pertany al conjunt del castell i muralles d'Alpuente, que té la declaració genèrica de bé d'interés cultural.

És necessària una intervenció d'urgència a causa de l'avançat estat de deterioració que presenta i del perill de desaparició total.

Com a pas previ a la intervenció de consolidació i reconstrucció, es precisa la realització d'estudis previs com ara la instauració de bases topogràfiques, ortofotogrametria dels alçats de tota la muralla i aixecament planimètric georeferenciat en base cad digital del traçat en planta, realització d'excavació arqueològica, i, una vegada realitzats aquests estudis, redacció del projecte d'execució i execució final de les obres que cal realitzar, amb el seguiment arqueològic pertinent.

A qui beneficia aquest projecte o activitat?:

Aquest projecte beneficia la població en general, ja que s'evita la pèrdua d'un element de gran valor patrimonial i cultural com són les restes de la muralla d'Alpuente, declarada bé d'interés cultural.

Què s’aconsegueix amb aquest projecte?:

Mantindre i restaurar la torre 12 de la muralla d'Alpuente, que és un dels punts de la muralla on gira noranta graus en direcció est buscant el barranc del Reguero.

Import mínim i òptim del projecte:

Importe mínim: 161.292,22 euros - Import òptim: 171.577,22 euros

Altres consideracions:

El conjunt del castell i muralles d'Alpuente té la declaració genèrica, des del 20 de juny de 2001, de bé d'interés cultural, i està inscrit en el Registre General de Béns d'Interés Cultural del Patrimoni Històric Espanyol, amb la categoria de monument, amb el codi d'identificació R-I-51-0010655.

El castell d'Alpuente i el seu entorn estan protegits per la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del patrimoni cultural valencià (DOGV de 18-06-98), i per les posteriors modificacions recollides per la Llei 7/2004, de 19 d'octubre, de la Generalitat.

Per això, es considera l'actuació plantejada de màxima urgència i importància, per evitar la desaparició d'un element de gran valor patrimonial i cultural.

Contacte: alpuente_ayt@gva.es      Tfno: 96 2101001